Forældresamarbejde i hverdagen og en årlig samtale

Som forældre er I barnets og børnegruppens største ressource og vores vigtigste samarbejdspartnere.

Gennem åbenhed og kendskab til hinanden, kan vi alle gøre små ting for hinanden og fællesskabet- det giver trivsel for alle børn.

Derfor skal vi udnytte de "små møder" i hverdagen - når I bringer/henter -til at få talt sammen, lige få "set" hinanden.

Har ingen af os tid lige tid, ja så ring til os eller send en sms, så kontakter vi dig.

Vi inviterer til en årlig forældresamtale.

Vi laver trivselsskema på alle børn 3 gange om året -så det enkelte barn bliver set.

Vi laver sprogvurdering på alle 3 årige og igen når de er 5 år.

Vi kommer til jer hvis vi ser der "udfordringer" vi sammen skal have fokus på.

I er også altid velkomne til at komme til os.  Kom med både stort og småt og lad få en dialog om tingene.

Den største del af forældresamarbejdet foregår, når børnene bliver afleveret og hentet. Det er på det tidspunkt, hvor man får givet beskeder til hinanden. Er der sket noget specielt derhjemme f.eks. sygdom i familien, barnet har sovet dårligt eller lignende, som kan påvirke barnets dag i hos os, er det vigtigt, at personalet bliver orienteret, så vi kan tage os ekstra af barnet eller være ekstra opmærksomme på barnet sådan en dag. Det kan også være en sjov og god oplevelse, som personalet kan glæde sig over sammen med barnet.
Omvendt har I også brug for at vide, hvordan jeres barn har haft det i løbet af dagen. Vi vil opfordre jer til at tage en snak med personalet, så I har en god fornemmelse af, hvordan jeres barn trives.

Der kan let opstå spørgsmål, små problemer og irritationsmomenter i hverdagen. Få talt med personalet om det med det samme, så små problemer ikke får lov til at udvikle sig til store problemer, som kan påvirke både personalet og jer. På de tidspunkter, hvor børnene bliver afleveret og hentet, og mange forældre har brug for ”en lille snak”, vil I også kunne opleve at personalet har travlt. Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil snakke med jer.
Har I brug for en længere og dybere snak med personalet, så få aftalt en tid, så både I og personalet har mulighed for at sidde i ro og fred og få talt sammen.

Der vil også være ting I ikke kan snakke med personalet om i garderoben, da personalet så, vil kunne komme til at overskride tavshedspligten.
Personalet hjælper gerne med at få løst eventuelle problemer, men vil også gerne vide, hvis der er noget I er glade for.