Digital dannelse

Børn og Unge i Viborg Kommune vil gennem arbejdet med it i dagtilbud og skole sikre, at børnene får de digitale kompetencer, samfundet har brug for, og samtidigt opnår en tidssvarende dannelse med en sund balance mellem det fysiske nærvær og digitale kompetencer og fællesskaber. (It-strategien). De digitale medier store krav til børns etiske og sociale kompetencer i en tidlig alder. Det kræver at de voksne omkring dem, forældre og fagpersoner, samarbejder, kridter banen op og agerer gode rollemodeller, også på den digitale "bane".

Personale og bestyrelse har på en fælles dag, drøftet digitalisering herunder brug af Ipads og fotos i Digterparkens Børnehus. Vi er nået frem til følgende:

Vores mål er:

 • Fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor det tages udgangspunkt i et børneperspektiv

 • At give børn it muligheder for at udvikle praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation  

Det vil vi:

 • Bruge it aktivt som et redskab, blandt mange andre værktøjer dvs ikke til passiv underholdning

 • Bruge it til at styrke venskaber, fællesskab og relationer – skabe et fælles tredje  at være sammen om

 • Selv være gode rollemodeller

 • Samarbejde med forældrene

Det gør vi:

 • Vi har 4 ipads til børnebrug, der følger simple programmer og APPs  med

 • Vi bruger it som et værktøj til voksenstyrede aktiviteter,  f.eks dialogisk læsning, bevægelseslege, videnssøgning og udforskning, leg og positive oplevelser hvor børn selv er aktive (foto, film)

 • Vi har en tovholder i huset, der også deltager i kompetenceudvikling og mediepædagogisk netværk 

 • Vi Informerer forældre om vores arbejde med it, f.eks fortælle om gode apps

 • Vi bruger vores faglighed, f.eks  oplyse om anbefalinger vedr. børns skærmtid (folder SSP)

 • Vi spørger ind til familiens medievaner ved opstartssamtale

 • Vi har holdt forældremøde om emnet efterår  2018

 

Brug af foto:

Forældre skal aktivt give tilladelse til at børn må fotograferes i vores hus og publiceres (børnenet, foldere mm). Børn skal ikke føle sig udstillet og skal som udgangspunkt give tilladelse til publicering (børnenet, foldere mm).

 

De fotos vi publicerer på børnenettet er med til at fortælle om hvad børnene er en del af. Det er ikke personalets opgave, at sikre billeder af alle børn hver dag.

Få fotos følges af en uddybende tekst, fremfor bare at publicere en masse fotos