Åbningtid /lukkedage

Åbningstider og lukkedage 2020

Vi har følgende åbningstider:

Mandag - Torsdag 06:30-16:45

Fredag 06:30-16:00

Der er sommerlukket i ugerne 29, 30 og 31. For de forældre der har brug for pasning tilbydes det i Område Nord.. 

Grundlovsdag den 5. juni og 24. december er lukkedage. Dagene mellem jul og nytår har vi erfaring for, at der er få børn, som har brug for pasning. Derfor tilbyder vi pasning sammen med dagtilbud i Område Nord.

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag samarbejder vi med naboinstitution Tommeliden.

Ved ferie og omkring helligdage beder vi jer forældre melde tilbage omkring pasningsbehov - så vores mødeplan matcher børnefremmødet.

Det er vigtigt, at vi får besked om jeres barn fremmøde da det betyder ALT for en god planlægning og udnyttelse af personaleforbrug i en ferieperiode.

Giv os også besked ved ændringer.