Om Digterparkens Børnehus

Hvem er vi?

Vi er et af de få dagtilbud der er selvejende med egen bestyrelse.

Forældreoprettet i 1986.

Vi er et lille børnehus med ca 50 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn. 

Vi ligger naturskønt i Digterparken med en god naturlegeplads.

Der er ansat engageret personale der brænder for deres arbejde.

Der er ansat 1 leder, 6 uddannede pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 3 erfarne pædagogiske medhjælpere, 1 studerende, 1 hk og en "blæksprutte" der kombinere rengøring, køkken og børn. Vi bruger vikar ved kurser, ferie mm.

Vi har eget rengøringsselskab til det ”grove” (gulve/toiletter).

Vi indgår i Viborg Kommunes dagtilbudsstruktur og er en integreret del af både Viborg Kommunes samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn.

Vi er omfattet at Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik ”Lys i Øjnene”.

  

Vores vision:

I Digterparkens Børnehus vil vi styrke vores omsorg og nærvær, grønne profil og brug af nærmiljøet, så vi også i fremtiden giver vores børn de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Hvad betyder det i praksis?

Vi vil styrke omsorg og nærvær, så vores børn får mulighed for at danne fællesskaber i tryghed og med plads til forskellighed

Vi vil styrke vores brug af nærmiljøet, så vores børn får mulighed for at kende deres omverden og lære at begå sig i den

Vi vil styrke vores grønne profil, så vores børn får mulighed for at udvikle grønne vaner og lære at bruge ressourcer med omtanke

Hvilke forudsætninger har visionen?

At leve efter visionen kræver, at vi også i fremtiden er et bæredygtigt, selvejende børnehus med en høj pædagogisk faglighed, sund økonomi, gode fysiske rammer og tilstrækkelige ressourcer.

Her er min test