Pædagogisk tilsyn - udviklingsplan

Pædagogogisk tilsyn- udviklingsplan

Formål med det pædagogiske tilsyn

Tilsynet skal sikre, at Viborg Kommunes tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet, er gældende i kommunen.

Formålet er også at sikre kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud.

Selvejende institutioner

Tilsynet med de selvejende institutioner er omfattet af det kommunale tilsyn, da institutionerne har indgået en driftsoverenskomst med Viborg Kommune.

Selve det pædagogiske tilsyn

Dagtilbudsafdelingen og afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i institutionens praksis.

Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn vil være:

  • Institutionens læreplan
  • Dialogskema for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Tilsynet består af en observationsdel og en dialogdel.

I observationsdelen skal den tilsynsførende have mulighed for at se institutionen og opleve den pædagogiske hverdag med udgangspunkt i et fokuspunkt som institutionen foreslår.

Tilsynsbesøget varer ca. 3 timer og starter med dialogdelen.

I dialogdelen skal der deltage institutionslederen/afdelingslederen og en medarbejderrepræsentant.

Inden tilsynsbesøget forventes det, at institutionen har forberedt sig ud fra dialogskemaet. Forberedelsen skal ske i samarbejde mellem leder og medarbejder.

På baggrund af tilsynsbesøget udarbejdes et notat/rapport, som præsenteres for dagtilbudsledelsen. Af notatet skal der i hovedpunkter fremgå, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis og hvilke udviklingsmuligheder og arbejdspunkter institutionen har.

Tilsynet foretages hvert andet år.

Ledelsestilsyn

Fortages af dagtilbudsledelsen i form af dialog i med ledelse og gerne også med bestyrelsesformand.

 

 

 

Bilag
I bilaget kan du læse det vi er særligt gode til og vores udviklingspunkter
I bilaget kan du læse vores mål, tegn og tiltag på fokuspunkter