Vores vision

I Digterparkens Børnehus vil vi styrke vores omsorg og nærvær, grønne profil og brug af nærmiljøet, så vi også i fremtiden giver vores børn de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

 

Hvad betyder det i praksis?

Vi vil styrke omsorg og nærvær, så vores børn får mulighed for at danne fællesskaber i tryghed og med plads til forskellighed

Vi vil styrke vores brug af nærmiljøet, så vores børn får mulighed for at kende deres omverden og lære at begå sig i den

Vi vil styrke vores grønne profil, så vores børn får mulighed for at udvikle grønne vaner og lære at bruge ressourcer med omtanke

 

Hvilke forudsætninger har visionen?

At leve efter visionen kræver, at vi også i fremtiden er et bæredygtigt, selvejende børnehus med en høj pædagogisk faglighed, sund økonomi, gode fysiske rammer og tilstrækkelige ressourcer.