Trivselsskema

Tre gange årligt laver vi en trivselsundersøgelse af børnene i børnegruppen ud fra TOPI´s trivselsundersøgelsesskema, – som også kan findes på www.viborg.dk.

Når et barn mistrives i vuggestuen eller børnehaven, er det vigtigt med et tæt forældresamarbejde, så vi ved fælles hjælp kan skabe god trivsel for barnet igen.

Derfor vil vi meget hurtigt invitere til en trivselssamtale.

Der benyttes trivselsskema og samtaleskema.