Sprogvurdering

 

Når børnene bliver omkring 3 år foretager vi en sprogvurdering. Det kan fx være i forhold til barnets ordforråd og sprogforståelse. Det sker altid i et tæt samarbejde med jer forældre og I  bliver  informeret og bliver en aktiv part i sprogvurderingen og den fremadrettede fokuserede indsats.

Vi laver sprogvurdering igen på de 5 årige børn der har haft brug for en fokuseret indsats. I vil blive informeret og bliver igen en aktiv part i sprogvurderingen.