Fortællinger fra forældre

Fortællinger fra forældre

 

Silke´s forældre skriver:

Vi valgte Digterparkens Børnehus da det ligger tæt på vores bopæl, men også for det er en mindre institution hvor alle kender alle. Vi vil klart anbefale stedet, fordi der så god kontakt imellem børn og voksne og børn/børn. Silke skal starte på Nordre skole og elsker allerede nu at hun kender mange af sine kommende klassekammerater. Det betyder meget hun kender nogen i skolen, da vi mener det giver et godt sammenhold i en klasse (mindre mobning)

Elisabeths forældre skriver:

Vi valgte Digterparkens Børnehus fordi vi udelukkende havde fået gode anbefalinger fra andre forældre. Det er den bedste børnehave vi har prøvet. Vi har 3 børn som har gået i forskellige børnehaver. Der er en fantastisk ro og dejlig atmosfære, hvor der er plads til alle. Det er en meget harmonisk  børnehave og vores datter glæder sig hver dag til at komme af sted. Personalet gør en fantastisk indsats.

Maja, Sara og Sine's mor skriver:

At have børn i Digterparkens Børnehus giver mig ro når jeg er på arbejde. Jeg ved der bliver passet på mine børns og de gives de udfordringer som de kan vokse med. De kender og er trygge ved alle de dygtige og kompetente ansatte i det lille og intime børnehus. Her er tid til det enkelte barn og tid til forældresnak ved aflevering og hentning. Dagligt afleverer jeg 3 børn i børnehaven der glæder sig til dagens opgaver/udfordringer/ture ud af huset og samværet med personale og de andre børn. De udfordres i deres kreative tænkning, sociale færdigheder og lærer at agere blandt børn på flere alderstrin, da de leget på tværs af grupperne. De lærer at håndtere og løse hverdagskonflikter, som er en nødvendig del af, at vokse i livet. De er trygge og glade. Digterparkens Børnehus er et dejligt sted at være.

 

Alma' s mor skriver:

Vi valgte Digterparkens Børnehus fordi det ligger tæt ved vores hus. Vi kendte ikke noget til nogle institutioner i Viborg. Vi spurgte os omkring og hørte primært godt om stedet. Vi kunne godt lide at det var selvejende og at Børnehuset ikke er kæmpestort, kun de 16 børn i vuggestuen. Der bliver taget hensyn til alder og udviklingstrin. Der er meget opmærksomhed på barnet og der gives tydeligt den omsorg og tryghed som der er brug for. Der bliver lyttet til os forældre og tingene bliver taget alvorligt. Alma har gluten allergi og det går pædagogerne meget op i at overholde. Jeg vil anbefale Digterparkens Børnehus til andre.

Kristine, mor til 2 børn skriver:

Vi er tilflyttere og talte derfor med folk, som vi sporadisk kendte her i byen, da vi skulle vælge daginstitution. De sagde alle det samme: Digterparken er det bedste sted for jeres børn.

En lille institution med stor faglighed og meget omsorg for børnene. Det var både folk, der selv havde haft børn i Digterparken, men også folk, der bare havde hørt fra andre, at det er et godt sted. Digterparken har et godt ry.

Vores oplevelse er, at de havde helt ret. Da vores søn begyndte i børnehaven, startede han sammen med fem andre treårige – hos en helt nyansat, nyuddannet pædagog. Alligevel oplevede vi, at der var tid og omsorg for vores dreng. At alle medarbejdere, også fra de andre grupper, tog sig af de nye børn. Hele familien følte sig velkommen, og sådan har det været lige siden.

Om lidt begynder vores ni måneder gamle datter i vuggestuen. Alle medarbejdere i vuggestuen har hver for sig opsøgt os og sagt, at de glædede sig til, at vores datter skulle begynde. De har også gjort et stort nummer ud af at understrege, at der er plads til at tage hensyn til hendes sove- og spisevaner, som ikke er helt i fast rytme, fordi hun endnu er så lille. Vi er meget trygge ved, at hun skal starte i vuggestuen og glæder os til det.

Maiken, mor til 2 piger skriver: 

 Vores døtre er Digterpark-børn. Den ene i vuggestuen, den anden i børnehaven. Vi har tidligere erfaringer fra to separate insitutioner og må derfor siges at have et rimeligt sammenligningsgrundlag, og vi kan af ærligt hjerte sige, at Digterparken har en ganske særlig plads hos os. 

Det er svært at sige præcis, hvad der gør det. Om det er den strukturerede og tilpas varierede hverdag med små indlagte, ugentlige "highlights" som VGF-dag og tur-dagene.

Måske er det nærværet, der så tydeligt kan mærkes så snart børnene bliver afleveret. Den form for nærvær og omsorg, der kun kan komme fra voksne med overskud og lyst til børnene. Vores piger bliver set, hørt og forstået. De bliver snakket med og der bliver taget små omsorgsfulde, individuelle hensyn. Særligt i vuggestuen. 

Og så er de i en institution, der faktisk altid er fuldt bemandet. Vikardækning er prioriteret højt i Digterparken. 

Det kan også være udelivet. Turene i nærmiljøet - i byen og på landet - der altid er hæftet op på et formål. De skal se, lytte, lære og lege. 

Digterparkens udearealer fuld af bær, blomster, buske og træer. Og hver en stilk har børnene selv været med til at sætte. 

Line, mor til 2 børn skriver:

 Digterparken har mange kvaliteter. Som forældre i vuggestuen oplever man engagerede omsorgsfulde pædagoger og medhjælpere. Den lille gruppe børn på stuen, har de ansattes fulde opmærksomhed og størrelsen gør, at der er fokus på det enkelte barn og barnets behov. Der oser af hygge, ro og nærvær.

Overgangen fra vuggestue til børnehave sker naturligt, da huset hænger sammen. Børnene i vuggestue og børnehave ser hinanden både på legepladsen og ved aflevering om morgenen, hvor børn og pædagoger er samlet i børnehaven, indtil ca kl 8, hvor flere børn kommer til.

De store børn er også med til at lege og vise omsorg for de små. Og søskende har mulighed for at se hinanden. Der tages tid til overgangen og pædagogerne hjælper til, så det bliver gjort i det enkelte barns tempo.  I børnehaven er der inddelt i 3 grupper efter alder. Grupperne har individuel tid og ture sammen, så sociale relationer styrkes, og der er ro og tid til indlæring på et alderssvarende niveau. Læringsmål er ikke blot noget på skrift. Pædagogerne har en kæmpe faglighed, som de bruger i arbejdet med børnene og videregiver viden på en utrolig spændende og kreativ måde.> Der er ikke det min søn ikke har lært i børnehaven. Han er blevet en lille ekspert i nærområdet og Viborg som by.> Turene går ofte til Skrikes plantage, hvor naturen er i centrum. Men også trafik, normer og regler, kammeratskab og anden læring i det fri. Men området omkring søerne, Viborg bibliotek, Viborg gymnastik forening, rådhus, den gamle by osv bliver flittigt brugt.

Desuden er der året igennem mange spændende emner i institutionen. Både ude og inde. Emner som sund mad og maddage, genbrug og havearbejde, men også mobning, massage og et hav af kreative tiltag. Men grupperne bruger også megen tid sammen i institutionen og laver fælles aktiviteter. Det gør i hvert fald, at mine børn er fortrolige med alle voksne, og at pædagogerne kender til alle børn, deres relationer og behov.
Digterparkens lille størrelse gør, at det enkelte barns trivsel altid er i fokus og at der altid er kendte pædagoger eller medhjælpere tilstede. Digterparkens børnehus er en institution, hvor nærhed er i centrum og hvor yderst omsorgsfulde og faglig kompetente pædagoger, giver børnene den bedst mulige opvækst i dagtimerne. Jeg har aldrig oplevet en eneste dag, hvor mine børn ikke glædede sig til at skulle i børnehave. Jeg vil til enhver tid give Digterparken mine varmeste anbefalinger :-)