Viden/gode råd om "barnlig seksualitet"

Som personale ønsker at gøre op med det tabu der er omkring emnet. Dette vil vi gøre ved at snakke om emnet. Senest har hele personalet deltaget i et fyraftensmøde om emnet.

Det er vigtig for os at børnene ikke føler de gør noget forkert. Det er en helt naturlig del af deres udvikling og nysgerrighed. Derfor arbejder vi på at ikke gøre numselege mm til noget skamfuldt. En skamfuld tilgang til nøgenhed, kan, i værste tilfælde, have betydning for barnets voksne seksuelle udvikling.

Vi ønsker at opleve historien fra børnenes perspektiv; derfor stræber vi efter at afbryde legen på en anderkendende og behagelig måde, hvor en rolig dialog om legen føles mere naturligt for børnene.

 

Hvert år oplever personalet at specielt de ældste børn er optaget af hinanden og at vi som personale har brug for at vide hvordan vi skal agere.

Vi har samlet viden om hvad er der kendetegner normal seksuel adfærd blandt børn.

Vi har også en liste over bekymrende seksuel adfærd som kræver handling.



Viden siger os at det vigtigste er at forældre og personale sammen støtter barnet i sin udvikling, hvor det i eget tempo lærer sig selv at kende og opbygger et godt selvværd. Udfra viden og pædagogisk debat i personalegruppen vil vi beskrive hvad personalets politik er til børns seksualitet.

Personalet vil:

  • Grundlæggende forholde sig til det seksuelle område som til ethvert andet
  •  Bruge vores faglighed og meddele forbud/grænser som ved ethvert andet emne
  •  Tale åbent om emnet, så vi sammen kan oparbejde en pædagogisk praksis/   udvikle holdninger og metoder sammen
  •   Bruge vores sunde fornuft og søge hjælp udefra, når vi er usikre

Viden om barnets seksuelle udvikling:

Kilde Anna Louise Stevnhøj, Børn og seksualitet, 2011



Alle babyer er født med en seksualitet. Men den må aldrig forveksles med den voksne seksualitet. Forskellen på barnlig og voksen seksualitet er først og fremmest at den barnlige er ubevidst. Den består af følelser og fornemmelser, som ikke hænger sammen for barnet. Det kildrer i maven og i kroppen, men barnet tænker ikke på det seksuelt – erkendelsen kommer først i præpuberteten.



Nogle børn undersøger seksualiteten alene og andre sammen med jævnaldrende. Seksuel leg kan være alt fra numselege, bollelege og doktor lege og er lege der involverer kønsorganer og numser. Aktiviteterne er som regel en del af generelle rollelege, som børn i den alder leger og de seksuelle elementer er ofte bare delelementer af en leg der også handler om andet. Alle disse lege er udprægede i børnehavealderen, hvor børn begynder at fornemme at der er tabuområder og at der er ting, der er sjovere at udforske sammen med jævnaldrene og for lukkede døre end sammen med voksne. Det er en del af en naturlig udvikling. Børnene er ikke klar over at deres lege kan forbindes med voksenseksualitet, selv om de kan bruge ord som bolle. Børn har rent faktisk brug for at udforske deres krop og seksualitet i løbet af opvæksten.  Bliver barnets opdraget med kærlighed og nærvær i en åben, tolerant og tilladende kultur er der langt større chance for at den voksne får mulighed for at udvikle en glad og tilfredsstillende seksualitet på egen præmisser.

Hvad gør personalet så?



Når der i en periode er meget fokus på numselege i en større gruppe af børn vil de involverede børns forældrene blive orienteret. Personalet skal have fornemmelse for hvad der foregår som med al anden slags leg. Hvis vi er utrygge ved det der foregår stopper vi legen, som vi også gør med andre lege. Børn skal beholde tøjet på. Det er vigtigt for os at ingen børn føler sig presset til noget de ikke har lyst til eller kommer til at overskride hinandens grænser. I dagligdagen vil vi - når det er naturligt - tale åbent og fordumsfrit om køn og kønsdele og nøgenhed. Vi vil i  naturlige situationer lade børn se hinanden nøgne, f.eks på toilettet.



Hvad fortæller dit barn og hvad skete der?



Når børn fortæller om numselege – positivt eller negativt – er det vigtigt at prøve at tage det roligt og spørge til legen, som man ellers ville have gjort. Ellers får man ikke den oplevede historie.net fortæller, at børns kropsfortællinger og – oplevelser kan være anderledes end vores. Det kan være, at der var tale om et kys på balden, når den fireårige fortæller, at hun er blevet kysset i numsen. Er du i tvivl, så bed f.eks barnet vise, hvor på kroppen det skete.





Som forældre kan man godt blive bekymret over hvad der er sket/sker i legene, da man jo ikke har mulighed for selv at være til stede.



Hvis I oplever eller hører nogle ting som bekymrer jer eller gør jer utrygge vil



vi opfordre jer til følgende:

1.

Henvend jer til personalet og sig, at I har noget, I gerne vil drøfte med. Måske har vi mulighed for at gå fra med det samme. Hvis ikke kan der aftales et andet tidspunkt. Vi ønsker at sikrer at alle forældre føler sig taget alvorligt, når de henvender sig med en bekymring, og derfor er det vigtigt, at der er  ”rum” for samtalen. Altså at man ikke bliver forstyrret. Herefter vil personalet, så vidt det er muligt, undersøge omstændighederne i henvendelsen.

2.

Kontakt Bente. Vi tager alle henvendelser alvorligt.

3.

I sidste ende kan bestyrelsen kontaktes skriftligt.

Vi ønsker at undgå rygter og usande historier om børn og personale i institutionen. Det skaber en utryg stemning iblandt forældre og personale og derfor vil vi gerne opfordre til, at I ikke drøfter jeres bekymringer med personalet eller andre forældre i garderoben. I bedes ligeledes undlade at tale om jeres eget og andres børn med andre forældre i garderoberne. Herved kan vi sikre, at der ikke er nogen der hører noget med et halvt øre i  garderoberne.

Personalet har handleplan for hvordan der skal handles hvis der opstår adfærd som personale eller forældre synes er bekymrende.

Du kan låne bøger om emnet