Vores omsorgsplan

Omsorgsplanen er vores redskab til at håndtere situationer hvor børn, forældre eller personale er i krise.

Tavshed er det værste, vi kan møde, når vi mister.

Som professionelle skal vi turde arbejde med sorgen og med børn og familier der mister.

Det handler ikke om at være overmenneske – det handler om at være medmenneske!

Som ansatte i Digterparkens Børnehus har vi et ansvar for at støtte børn, familier og ansatte, når de oplever krisesituationer.  

Ved dødsfald og andre begivenheder, der medfører store tab kan vi gøre en forskel, fordi vi kender børn, familier og ansatte. Via vores omsorgsplan har vi forsøgt at forberede os og lave retningslinjer for hvad vi synes er godt at gøre.

Læs mere i bilag hvor du kan læse hele vores omsorgsplan.


Bilag
rev. marts 2019