Vores arbejde med Fri for Mobberi

Mobning er fortsat et stort og reelt problem for mange danske børn: 6% af alle 11-15-årige børn mobbes jævnligt. Forskning viser, at jo før man sætter ind overfor mobning, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Fri for Mobberi bygger på at:

• mobning blandt børn er de voksnes ansvar

• en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning

• inddrage tilskuerne til mobning

• udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod

Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater.