Vores årsplan og traditioner

Årsplan

Vi laver hvert år en årsplan hvor vi i perioder arbejder fælles med et bestemt tema.

Der vil også altid være planlagt disponible uger til børnegrupperne, så der er tid til at tage udgangspunkt i hvad der rører sig i børnegruppen.

Traditioner

Fællesspisning i hver gruppe i august/september

Vi fejrer børnenes fødselsdag

Fejre børnehavens fødselsdag den 1. december med kaffedag

Vi deltager i julegudstjenesten i Domkirken

Fastelavnsfest hvor vi klæder os ud, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller

Vi deltager i 112 dag

Vi deltager i Mini Ol og Søndersøløbet

Vi besøger skoler og SFO

Bedsteforældredage

 

Sommerudflugt

Legepladsdag

Ture og udedage

Deltagelse i Snapsting

Se vores årsplan under Nyheder her på hjemmeside