Funktionelsopdelt hus og børnegrupper

Et funktionsopdelt hus

 

Vuggestuen har egne lokaler.

Børnehaven er funktionsopdelt. Det betyder at de enkelte grupper ikke råder over egne lokaler. I stedet har vi funktioner som tegne-male, dukkekrog, puslespilsbord, spillebord, stille-læsekrog, kroge til konstuktionsleg, billeg, dyreleg, musik og bevægelse (vild leg).  osv.

Det gør at børnene kan mødes på kryds og tværs uden for gruppetiden. Børn kan lege hvor de vil morgen og eftermiddag.

 

Gruppeinddeling

 

Børnehavegruppen er aldersinddelt i 3-grupper, således at personalet kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde målrettet aldersgruppen. Vuggestuegruppen arbejder også aldersinddelt i forbindelse med forskellige pædagogiske aktiviteter.

Vi oplever, at gruppeinddelingen fremmer børnenes mulighed for at skabe nære relationer til hinanden og danne venskaber. Personalet prioriterer arbejdet med relationer højt – relationer mellem voksne og børn, mellem børnene, men også mellem forældrene.

Om morgenen og om eftermiddagen er legen og aktiviteterne tilrettelagt således, at børnene også har mulighed for at lege på tværs af grupperne både ude på legepladsen og indenfor i institutionen.

Vi mener, at det psykiske ”arbejdsmiljø” har stor betydning for både børn og voksne, og at vi alle har indflydelse på dette både forældre og personale. Vi arbejder med at møde børnene anerkendende, men samtidig er det vigtigt, at alle vi voksne – både personale og forældre er imødekommende og viser interesse overfor hinanden og overfor børnene.