Vores pædagogiske læreplan

Siden loven om pædagogiske læreplaner blev vedtaget i 2004 har dagtilbud udarbejdet mål for det pædagogiske arbejde.

Dagtilbud er andet og mere end pasning og omsorg. Dagtilbud har et klart pædagogisk sigte og bliver sammen med forældre, skole og senere uddannelser og job – en aktiv medspiller.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener

6) Kulturelle udtryksformer og værdier

7) Overgange

8) Børn med særlige behov

Vi har en læreplan for både vuggestue og børnehave som personalet selv har været med til skrive og derved få ejerskab til. Vi skal lave læreplan hvert 2. år

Læs vores pædagogiske læreplan her på hjemmesiden.