Vores pædagogiske opgaver

Vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Undervisningsministeriets lovgivning. Vi følger Viborg Kommunes Politik ”Lys i øjnene”.

1.   Planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter i forhold til læreplanstemaer.:

a.    barnets alsidige personlige udvikling

b.    sociale kompetencer

c.    sprog

d.    krop og bevægelse

e.    natur og naturfænomener

f.     kulturelle udtryksformer og værdier

 2.   Arbejde med børnemiljø og børneperspektiv

 3.    Arbejde med Fri for Mobberi og børnefællesskaber

 4.   Arbejde med sprogvurdering, sproggrupper, sprogkufferter, dialogisk læsning

 5.   Arbejde med tidlig opsporing og indsats (Topi)

 a.    Samarbejde ved overgange

b.    Trivselsskema

c.    Tværfagligt samarbejde

 6.   Samarbejde fagligt og professionelt med forældre

 7.   Foretage evalueringer og dokumentere