Vores værdier

Vores værdier er udarbejdet på seminar i marts 2014 hvor personale og bestyrelse var samlet en lørdag. Det er vores mål at vores vværdier ikke bare ligger i skuffen, men opleves og bruges aktivt.

ANSVARLIGHED …."Husk, du bliver ikke målt på det, du tænker eller tror. Du bliver målt på det, du gør."  B.S. Christiansen

Positive eksempler:

Tak. Tak for mad…. oprydning

Passe på sig selv, kammerater, søskende og hinanden generelt

At der er en rød tråd i arbejdet i børnegrupperne. F.eks  at arbejde med fri for mobberi

Respektere husets regler

Tænke på alle børn og tage sig af det man oplever

Ikke at forstyrre hinanden i arbejdet

 

ENGAGEMENT….At BRÆNDE for noget”

Positive eksempler:

Opbakning når der bliver taget initiativer i blandt personalet

Være aktiv sammen med børnene

Se sammenhænge, se alle børnegrupper , se vi alle har hver vores  arbejdsopgaver

Sige god morgen

Tovholderfunktion på skift og uddelegering

 

 

 

 

KREATIVITET….Intet er for STORT til mig”

   

Positive eksempler:

Kaste sig  ud i nye ting. F.eks male på træer

Lade sig inspirere af andre og nyudvikle

Lave løsninger man ikke troede var mulige

 

TRYGHED ….”Intet er SMÅT til at tage sig af”

Positive eksempler:

Hjælpe børn og forældre med udfordringer

Give plads til børn og forældre med anden baggrund, religion osv.

Give og få krammer

Altid et kendt ansigt

Lav udskiftning af personaler