Selvejende - fordele for dit barn

Vi råder selv over de rammer vi er tildelt

Vi prioriterer vikar, når der er personale på ferie, kursus mm.

Vi har valgt eget rengøringsfirma, så der bliver gjort rent hver dag

Vi er et lille dagtilbud hvor alle kender alle og er kendt for nærvær

Vi er aktive i nærmiljøet

Vi arbejder med grøn profil