Vores historie

Digterparkens Børnehus opstod på initiativ fra engagerede forældre i Nordbyen. Vi blev bygget i 1986 og havde plads til 20 børn. I 1993 startede en skovgruppe på 15 børn og vi fik skurvognen i Skrikes.  Vi fik vuggestue i 1994 og blev derved et integreret dagtilbud som i dag. Der er senest bygget om i 2000, hvor vuggestuen blandt andet fik nye lokaler

Vi er et af de få selvejende dagtilbud der er tilbage i Viborg kommune med en forældrevalgt bestyrelse. Som selvejende er vi mere "herre i eget hus" da vi har stor selvbestemmelse og råder over egne ressourcer. Det betyder at vi selv fordeler de ressourcer der er til "varme hænder", brug af vikar og til eget rengøringsfirma. Et godt og tæt og samarbejde mellem ledelse/personale og bestyrelse er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet og derved sikre den bedste trivsel for vores børn.