Ny i Digterparkens Børnehus

Ny i Digterparkens Børnehus

Vi kontakter jer i god tid inden I starter i børnehuset, så vi kan aftalt besøg.

Det kan være en god ide at komme på flere besøg inden I starter.

Specielt har vi erfaring for at besøgene for kommende vuggestuebørn er værdifulde med hensyn til tilknytning  og relation til de "nye voksne".

Alle børn har en kontaktpædagog som er den som modtager jer og introducerer jer til børnehuset.

Det er også kontaktpædagogen som holder forældresamtaler med jer.


Reaktioner efter starten i institution

Det kan være en god idé, at I giver jer tid til en rolig start, så barnet får god tid til at vænne sig til det nye sted i et forholdsvis roligt tempo. Vi anbefaler, at starte med et par korte dage, da barnet får mange nye indtryk og mennesker at forholde sig til. Det er vigtigt med tryghed for både jer og jers barn.

I begyndelsen kan det være en god idé at have god tid, når barnet skal afleveres, fordi det nogle gange kan være svært, at sige farvel, både for barn og forældre.

Det er i orden at blive ked af det, når man skal sige farvel.

Personalet er naturligvis behjælpeligt og opmærksomme på den ekstra opmærksomhed, barnet har behov for. Heldigvis varer det sjældent længere end til I har forladt huset. Hvis det har været en særlig svær afsked, er I meget velkomne til at ringe for at høre, om barnet har det godt.

Personalet er meget opmærksomt på, at netop jeres barn får en god og tryg start i vores hus, så i begyndelsen tilpasser vi hverdagen med eksempelvis sovetider, så fleksibelt at det nystartede barns behov er meget høj prioritet.

Når et barn starter et nyt sted reagerer børn ofte, uanset hvor gamle de er.

Nogle ved at blive mere trætte - der er mange nye indtryk og masser af frisk luft, så måske har barnet i en overgangsperiode igen brug for en lille eftermiddags-søvn.

I kan også forvente, at barnet er modtagelig for de ”nye” infektioner og bakterier, som findes i vores hus, og derfor måske har mere sygefravær i starten.

Det er heller ikke unormalt, at et barn som i starten har været meget glad for at komme i huset hver dag, pludselig bliver mere ked af det ved afleveringen i en periode.